سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
عجله برای تمدید اینترنت حجمی فعلی؛تبلیغات ISPها در روزهای باقی‌مانده تا اجرای اینترنت غیرحجمی