سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
ارسال اولین پیام METI به فضا؛ آیا موجودات هوشمند فرازمینی پاسخ می دهند؟