سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
هیچ چیز جلودار شاهکار راک استار نیست، فروش GTA V از مرز 65 میلیون نسخه گذشت