سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
جمع بندی: هرآنچه شاهد معرفی آن در مراسم شرکت گوگل بودیم