سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
فیسبوک و مایکروسافت ۶۶۰۰ کیلومتر از بستر اقیانوس را کابل کشی کردند