سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
زندگی در میان تشعشعات رادیویی و موبایلی؛ آیا باید نگران این امواج باشیم؟