سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
این عضله مصنوعی پرینت شده تا ۱۰۰۰ برابر وزن خود را بلند می کند