سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
ارائه فهرست برنام ه‌های وزارت ارتباطات تا 2 ماه آینده به رییس جمهور