سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
عدد یک روی اسکناس جدید هزار تومانی؛ نشانی از واحد پولی تازه یا قابلیتی امنیتی؟