سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
سرانجام خالقان سیری، دستیار صوتی Viv را معرفی کردند