سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
دولت آمریکا موسسه امنیتی کسپرسکی را از لیست نهادهای مورد اعتماد خود خارج کرد