سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
وزارت ICT بیشتر وزارت ارتباطات است تا فناوری اطلاعات