سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
تعداد فروش پیکسل های گوگل از مرز یک میلیون دستگاه گذشت