سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
کِرمی که به فضا فرستاده شده بود، با یک سرِ اضافه به زمین بازگشت