سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
رشته اینترنت اشیاء به دوره های دانشکده علمی کاربردی مخابرات اضافه می شود