سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
بزرگترین قطعه یخ ثبت شده در تاریخ به زودی از قطب جنوب جدا می شود