سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
برنامه مخابرات برای افزایش مجدد نرخ مکالمات تلفن ثابت