سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
سئات به خیابان های تهران رسید؛ سر آغازی برای حضور گروه فولکس واگن در ایران