سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
نسخه های غیرقانونی ویندوز، عامل اصلی افزایش قربانیان باج افزار «واناکرای»