سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
مایکروسافت کدپلکس را می بندد و به گیتاب مهاجرت می کند