سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
موافقت نهایی کنگره در لغو قوانین بازدارنده فروش پنهانی اطلاعات مشترکان شبکه اینترنت