سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
بررسی تعداد کاربران اینترنت موبایل و ADSL در کشور؛ ضریب نفوذ به 99 درصد رسید