سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
نزدیک ترین سیاره شبه زمین کشف شده ممکن است دارای یک اقیانوس روی سطح خود باشد