سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
مدیر عامل زیرساخت: باید قیمت مصرف کننده نهایی کاهش یابد