سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
یک بدافزار جاسوسی سایبری پس از پنج سال فعالیت پنهانی کشف شد