سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
برای اولین بار در جهان اتفاق افتاد: عبور هواپیمای خورشید از اقیانوس اطلس