سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
رفع فیلتر خارج از توان وزارت ارتباطات است|سرویس مشابه تلگرام وجود ندارد