سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
سیاستمداران کالیفرنیا به دنبال ممنوع کردن فروش تفنگ شعله انداز ایلان ماسک